Gobierno - Tesorería Municipal


Mario Pautasio

+54 (03446) 420470 Interno 470 tesoreria@gualeguaychu.gov.ar